InfoGates

GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI

By |

GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI

– Tăbîrcă Angelica-Ioana, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște – Tăbîrcă Nicolae-Radu, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște Printre resursele educaționale incluse în programă se regăsesc aplicațiile Google pentru educație (G Suite for Education), inclusiv Google Classroom, o aplicație pe care am început să o utilizăm și în Liceul Teoretic “Ion…

Read more »

Instrumente TIC în activitatea didactică și managerială

By |

Vremăroiu Norica, profesor, chimie, Școala Gimnazială nr. 4, Moreni Computerul este foarte util atât elevului cât și profesorului, însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor…

Read more »

Crearea unui mediu de învățare integrat folosind hărți conceptuale în lecțiile de fizică

By |

Crearea unui mediu de învățare integrat folosind hărți conceptuale în lecțiile de fizică

Claudia Daniela Cziprok, prof. dr. Argument: Teoria învățării cognitive a lui Ausubel oferă o bază puternică pentru îmbunătățirea procesului de predare şi învățare. Demersul didactic aplicat acestui studiu, se bazează pe îmbinarea dintre epistemologia constructivistă, utilizarea Internetului şi CmapTools, un set de instrumente software pentru construirea de hărţi conceptuale pentru aprofundarea noţiunilor de fizică din clasa…

Read more »

Alternative moderne de evaluare a limbii engleze

By |

Diaconu Adela, profesor, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova, jud Dolj Integrarea tehnologiilor informatice și de comunicare în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educație, noile tehnologii didactice ale informației și comunicării devenind un mediu pentru învățare în general, pentru toate disciplinele din curriculum-ul școlar….

Read more »

Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în activitatea didactică

By |

Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în activitatea didactică

Cristea Valentin Gabriel, profesor, matematică, Seminarul Teologic Ortodox “ Sfântul Ioan Gură de Aur “, Târgoviște Cristea Edith-Nicoleta, profesor, religie, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște Mediile virtuale permit un învăţământ individualizat, interactiv, bazat pe activităţi complexe. Strategiile bazate pe tehnologia informației determină creşterea motivaţiei elevilor, le oferă posibilitatea să interacţioneze cu alţi indivizi, să profite…

Read more »

Utilizarea aplicației digitale „KAHOOT” în lecții

By |

Crăciun Bucurică Luisse Tania, prof. înv. primar , Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște În ultimii ani am încercat tot mai des să răspundem la  întrebările “De ce” și “Cum” să folosim dispozitivele mobile în educație, în activitatea proprie cu copiii, la clasă. Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecții se numără: larga răspândire a acestora în…

Read more »

Utilizarea TIC în predarea limbilor moderne

By |

Prof. Mihaela ANTON, inspector școlar, ISJ Dâmbovița Obiectivele strategice al Uniunii Europene privind creșterea calității educației și a competitivității resursei umane vizează cu deosebire asimilarea didactică a noilor tehnologii de către sistemele de educație din Europa, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie ale elevilor. Digitalizarea culturii la nivelul societăţii a determinat apariţia reacţiilor și…

Read more »

Tradiţional şi modern în predarea fizicii

By |

Tradiţional şi modern în predarea fizicii

Constantinescu Florica, profesor gradul I, fizică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte Nicolaescu Ileana, profesor gradul I, fizică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte Introducere Integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică face parte din evoluţia naturală a învăţării şi este o oportunitate dea integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de…

Read more »

Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare în cadrul orelor de istorie

By |

Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare în cadrul orelor de istorie

Ciurea Viorica, profesor, istorie, Şcoala Gimnazială”Anton Pann” Craiova, judeţul Dolj Necesitatea însuşirii competenței digitale de către fiecare absolvent din spaţiul intracomunitar reprezintă una din cele opt competenţe cheie susţinute de Comisia Europeană. Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare –învăţare – evaluare apare ca o direcţie importantă a politicilor educaţionale promovate…

Read more »

Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv-educativ (Limba și literatura română)

By |

Burhală Alina, profesor, limba și literatura română,Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște Calculatorul a devenit în ultima perioadă un instrument foarte apreciat în învăţământul românesc. Este o metodă nouă care de multe ori uşurează munca unui cadru didactic. Dacă până nu demult era folosită forma clasică în expunerea materialului didactic, mai ales la catedra de…

Read more »