InfoGates

Tradiţional şi modern în predarea fizicii

By |

Tradiţional şi modern în predarea fizicii

Constantinescu Florica, profesor gradul I, fizică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte Nicolaescu Ileana, profesor gradul I, fizică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte Introducere Integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică face parte din evoluţia naturală a învăţării şi este o oportunitate dea integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de…

Read more »

Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare în cadrul orelor de istorie

By |

Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare în cadrul orelor de istorie

Ciurea Viorica, profesor, istorie, Şcoala Gimnazială”Anton Pann” Craiova, judeţul Dolj Necesitatea însuşirii competenței digitale de către fiecare absolvent din spaţiul intracomunitar reprezintă una din cele opt competenţe cheie susţinute de Comisia Europeană. Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare –învăţare – evaluare apare ca o direcţie importantă a politicilor educaţionale promovate…

Read more »

Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv-educativ (Limba și literatura română)

By |

Burhală Alina, profesor, limba și literatura română,Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște Calculatorul a devenit în ultima perioadă un instrument foarte apreciat în învăţământul românesc. Este o metodă nouă care de multe ori uşurează munca unui cadru didactic. Dacă până nu demult era folosită forma clasică în expunerea materialului didactic, mai ales la catedra de…

Read more »

Platforme de e-learning (Moodle)

By |

Platforme de e-learning (Moodle)

Badea Elena-Camelia, profesor, informatică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște Badea Adrian, profesor, informatică, Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu” Găești Introducere Oferta Web de platforme educaționale open source a crescut foarte mult, mai  multe universități și  instituții de prestigiu oferind o astfel de soluție pentru organizarea cursurilor online. Orice școală sau instituție de  formare profesională poate…

Read more »

Proiecte de matematică de pe platforma Scientix

By |

Proiecte de matematică de pe platforma Scientix

Vasilescu Irina, profesor, matematică, Școala Gimnazială nr. 195, București Proiectul European Scientix promovează și sprijină colaborarea la nivel european în rândul cadrelor didactice STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cercetătorilor în educație, factorilor de decizie politică și al altor profesioniști STEM. Una dintre acțiunile prin care Scientix vine în sprijinul cadrelor didactice este construirea un…

Read more »

Internetul – o fereastră deschisă către cunoaștere și comunicare

By |

Crîșmariu Doina, profesor, Școala Gimnazială Hamburg, București Ursache Anișoara, profesor, Școala  Gimnazială Nr. 81, București De-a lungul secolelor, gândirea umană a fost atinsă deseori de aripa geniului, accelerând mersul înainte al societății. Dacă ne referim doar la istoria comunicării, se pot identifica cu ușurință trei mari evenimente care au influențat profund modul în care oamenii…

Read more »

Modalități de aplicare a tehnologiei web. 2.0 în ciclul primar

By |

Modalități de aplicare a tehnologiei web. 2.0 în ciclul primar

Răileanu Gabriela, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, Constanța Societatea contemporană își duce existența într-o lume a deschiderii când mâine suntem obligați să știm mai mult, să nu ne uităm înapoi ci doar să ne bazăm pe ceea ce  știm ca să evoluăm. În acest context, și mai ales datorită faptului că lumea…

Read more »

Profesori în era calculatoarelor

By |

Răducan Florentina, profesor, Școala Gimnaziala “Luceafarul”, București Datorită schimbărilor majore in domeniul tehnologic din ultimii ani si a progresului extraordinar in domeniul comunicațiilor, utilizarea accentuată a tehnologiilor moderne în activitatea didactică ar putea deveni una dintre realizările importante ale secolului nostru. „Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru introducerea…

Read more »

Desktopul științelor

By |

Marinescu Alexandra, profesor, chimie, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni Științele, parte integrantă a vieții de zi cu zi, reprezintă necesitatea cunoașterii profunde a felului în care „funcționează” lumea înconjurătoare și a interconectivității dintre diversele științe (fizică, chimie, biologie).  Am considerat necesar ca pentru o bună înțelegere, predarea – învățarea unei astfel de discipline să țină pasul…

Read more »

Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii informaționale în activitatea didactică

By |

Marin Georgeta Loredana, profesor, Școala Gimnazială nr. 178, București, sector 1 Simion Păuna, profesor, Școala Gimnazială nr. 178, București, sector 1 Evoluţia tehnologiilor informaţionale de comunicare. În ziua de astăzi este de neînchipuit progresul uman fără aportul calculatoarelor care pe zi ce trece devin tot mai perfecționate și mai multifunctionale. Tehnologiile informaționale încontinuu descoperă noi…

Read more »