Alternative moderne de evaluare a limbii engleze

Diaconu Adela, profesor, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova, jud Dolj

Integrarea tehnologiilor informatice și de comunicare în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educație, noile tehnologii didactice ale informației și comunicării devenind un mediu pentru învățare în general, pentru toate disciplinele din curriculum-ul școlar.

Adaptarea la cerințele societății bazată pe cunoaștere solicită profesorilor să regândească parcursul educațional al tinerilor de azi, permițându-le acestora să exploreze noul, să rezolve probleme prin intermediul propriilor activități de cercetare/investigare, să relaționeze cu ceilalți în diferite medii culturale și sociale, să exprime opinii argumentate.

Tehnologiile de informare și comunicare sunt acum o parte integrantă a procesului de socializare, Acestea evoluează în permanență pentru a pune la dispoziție o funcționalitate sporită, în timp ce aplicațiile software devin din ce în ce mai inteligente și mai receptive pentru cel care le utilizează.

Introducerea noilor tehnologii în școală, în procesele educaționale în ansamblul lor, contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătățirea rezultatelor elevilor. În primul rând, datorită faptului că TIC se adaptează nevoilor de învățare ale elevilor și nevoilor de predare ale profesorilor, dar și datorită faptului că utilizarea TIC în școală creează o nouă abordare, inovativă, a activităților de predare-învățare-evaluare.

În ceea ce privește învățarea limbilor moderne, studii realizate în mai multe ţări europene au relevat faptul că acestea se regăsesc printre disciplinele avantajate de folosirea TIC (cu o eficienţă de aprox. 57%). În studiul limbilor moderne se folosesc oportunităţile de vizualizare, comunicare, de organizare grafică, de reprezentare oferite de noile tehnologii.

Prin utilizarea TIC profesorul dispune de numeroase posibilități în vederea evaluării activității elevilor săi. De altfel, ameliorarea activităților evaluative ar trebui să reprezinte o constantă în cazul fiecărui cadru didactic. În acest sens, este bine să avem în vedere atât utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de instruire–învățare (orice proces instructiv-educativ debutează printr-o evaluare inițială, continuă printr-o evaluare formativă și se încheie cu o evaluare sumativă), cât și a  tuturor metodelor de examinare (orale, scrise, practice), ținând cont de faptul că fiecare tip posedă atât avantaje cât și limite, ceea ce înseamnă că nicio categorie nu trebuie favorizată în detrimentul celeilalte.

Modalitățile alternative de evaluare (proiecte, portofolii, autoevaluare) ar trebui promovate din ce în ce mai mult în cazul limbilor moderne cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă și mai adaptată subiecților care fac obiectul acesteia, fără ca prin aceste modalități alternative moderne să fie eliminate evaluările de tip tradițional.

Numeroase metode alternative de evaluare sunt posibile prin utilizarea noilor tehnologii didactice. Există nenumărate software-uri dedicate care pot face acest lucru, având avantajul unui feed-back imediat. În cele ce urmează, ne vom opri asupra aplicației Hot Potatoes cu ajutorul căreia se pot realiza teste de evaluare de profesori sau chiar de către elevi.

Aplicația Hot Potatoes, un produs al firmei Half-Baked Software, disponibilă gratuit la adresa https://hotpot.uvic.ca/, permite atât generarea propriu-zisă a exercițiilor, cât și configurarea acestora sub forma unor pagini web, foarte ușor de accesat cu ajutorul unui browser, fiind foarte util în procesul de evaluare, la toate clasele, indiferent de nivelul lor. Aplicația conține un set de șase instrumente de  bază : JQuiz, JMatch, JMix, JCross, JCloze și JMasher, care le înglobează pe toate celelalte.

  • JQuiz – permite crearea de teste grilă de mai multe tipuri : multiple choice, întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care una singură este corectă; short answer, întrebări cu răspuns scurt; multi select, întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte; hybrid, întrebări la care răspunsul trebuie să aibă unul din formatele predefinite.
  • JMatch – permite crearea unor itemi de asociere (de tip pereche), de stabilire a legăturilor dintre două coloane: dintre cuvintele cheie (termeni) și descrierea acestora. Programul poate fi folosit pentru a împerechea cuvinte cu definiții, imagini, traduceri sau pentru a ordona propoziții ca să formeze o secvență sau un dialog.
  • JMix – permite generarea de exerciții de așezare în ordine a cuvintelor unei fraze sau a literelor unui cuvânt.
  • JCross – este folosit la crearea de exerciții de tip cuvinte încrucișate (integrame sau rebusuri); trebuie completate liniile rebusului pe orizontală și pe verticală.
  • JCloze – este utilizat pentru crearea de exerciții de completare a spațiilor libere. Utilizatorul lucrează cu un text din care lipsesc anumite cuvinte și trebuie să găsească termenii potriviți pentru a rezolva exercițiul.
  • JMasher – permite îmbinarea exercițiilor de diferite tipuri, oferă un aspect uniform, creează hiperlegături pentru navigare și o pagină de index.

Testele de tip Hot Potatoes pot fi salvate în diferite formate: *zip, *htm. Formatul *htm. permite parcurgerea testului pe un calculator și afișarea rezultatului fără a fi necesară conectarea la Internet. Punctajul obținut este vizualizat pentru câteva minute, până la închiderea aplicației.

Tendinţa procesului educaţional este realizarea instruirii oriunde, oricând, adaptabilă la necesităţile elevilor. Metoda computerizată aplicată procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează cadrului didactic vizualizarea obiectivelor pe care acesta şi le programează pentru o anumită secvenţă de instruire stocând rezultatele obţinute de fiecare subiect într-o bază de date. Astfel, profesorul îşi poate organiza permanent o bază de date cu întrebări, construirea unui test fiindu-i astfel foarte uşoară, iar notarea automată de către calculator îi economiseşte timpul alocat corectării lucrărilor.

Referințe bibliografice:

ANGHEL, Traian, 2009, Instrumente Web pentru profesori, Ed. All, Bucureşti, 288 pag.

BRUT, Mihaela, 2006, Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, Editura Polirom, Iași, 248 pag.

****  – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional, Bucureşti, 2011

http://info.hotpotatoes.net/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.