Instrumente TIC în activitatea didactică și managerială

Vremăroiu Norica, profesor, chimie, Școala Gimnazială nr. 4, Moreni

Computerul este foarte util atât elevului cât și profesorului, însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o permanentă evoluție.

Atât elevul, dar mai ales profesorul, trebuie să fie pregătiți pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, nu cu frică și rezistență. Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eșecul în dezvoltarea capacității de a reacționa la schimbare poate atrage după sine pasivitatea, dezinteresul. Profesorul trăiește el însuși într-o societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să învețe, să se perfecționeze continuu.

Prin urmare, introducerea în școală a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul învățării devine rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu cadrul didactic.

Deși am o experiență de peste 10 ani în utilizarea computerului în procesul de predare-învățare, în procesul de colaborare în cadrul comisiilor metodice din care fac parte, în procesul de comunicare cu managerii unităților școlare în care am funcționat, în procesul de colaborare cu părinții și alte persoane din comunitatea locală implicate în procesul instructiv-educativ, permanent apar noi și noi instrumente TIC menite să faciliteze activitatea didactică și managerială, menite să aducă un plus valoare orelor în vederea motivării elevilor pentru studiu. Întreaga activitate didactică și managerială s-a îmbunătățit în urma aplicării instrumentelor pe care le oferă instrumentele Google tuturor utilizatorilor acestuia.

Se poate spune că utilizarea internetului și a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educației informale în educația formală.

Pentru că urmează o generație unică, noi, profesorii, trebuie să fim pregătiți pentru a orienta această generație către folosirea utilă, eficientă, conștiență și controlată a tuturor instrumentelor pe care le oferă internetul.

Pentru că predarea și învățarea au evoluat, învățarea este accesibilă oricui și de oriunde, internetul este cea mai bună platformă de învățare pe care noi o putem utiliza în toată activitatea noastră didactică:

 • În activitatea de predare – învățare;
 • În comunicarea cu elevii dincolo de sala de clasă;
 • În comunicarea cu părinții;
 • În comunicarea cu cadre didactice din școală dar și din alte școli (atât din țară, dar și din alte țări);
 • În comunicarea cu directorii, inspectorii, comunitatea locală etc.

În activitatea cu elevii, Google ne oferă:

 • Materiale video disponibile online;
 • Aplicații/ softuri specifice fiecărei discipline;
 • Imagini sugestive pentru diverse momente ale lecției;
 • Articole, surse bibliografice online;
 • Medii dinamice de învățare (Google Maps, Earth, Street View) – explorarea online a cerului, pădurilor, oceanelor, opere de artă etc.;
 • Posibilitatea inițierii de proiecte online comune ale elevilor ce pot lucra oricând și de oriunde pentru a încuraja munca în echipă;
 • Posibilitatea comunicării online prin intermediul Gmail, Hangouts, Chat, apel video etc.;
 • Planificare eficientă a activităților propuse și partajarea lor cu cei implicați prin Google Calendar;
 • Posibilitatea vizualizării/editării/comentării unui document de către mai multe persoane (prin intermediul Google Docs);
 • Posibilitatea aplicării unor sondaje, chestionare / transmiterea lor online, chestionare ce se centralizează într-un document tip foaie de calcul (prin intermediul Google Forms);
 • Posibilitatea vizualizării/editării/comentării unei foi de calcul de către mai multe persoane (prin intermediul Google Sheets);
 • Posibilitatea vizualizării/editării/comentării unei prezentări de către mai multe persoane (prin intermediul Google Presentations);
 • Posibilitatea creării unor site-uri folosind șabloanele predefinite disponibile cu Google Sites;
 • Folosirea Google Chrome, Google Drive, Google Translate, Google +, Youtube, Picassa Web Albums, Google Places etc.

Și pentru că în societatea de astăzi, munca se bazează tot mai mult pe tehnologie, indiferent de profesia pe care elevii noștri și-o vor alege, ei vor utiliza tehnologia la locul de muncă. Chiar și în calitatea de simplu cetățean, fiecare va folosi tehnologia în relația cu statul, cu agenții economici, în calitate de clienți, de consumatori.

Mai mult, instrumentele Google facilitează, prin folosirea corectă și în cunoștință de cauză, organizarea și desfășurarea activității fiecărui cadru didactic.

Astfel, în ultimii ani școlari am aplicat în propriul demers didactic și managerial mai multe aplicații Google, care au dus la eficientizarea activității deoarece:

 • Putem stoca în spațiul Drive/Gmail până la 15 GB spațiu de stocare pe care îl putem accesa de pe orice dispozitiv conectat la internet, nu numai de pe computerul personal;
 • În cadrul proiectului Erasmus+ Let’s Art The Future, multe din produsele proiectului, din materialele informative legate de mobilități, de activități din cadrul fiecărei școli participante, au fost accesibile tuturor echipelor de proiect din cele 5 țări participante prin intermediul Google Drive, acesta devenind un spațiu virtual comun de lucru între elevi și profesori diferiți, având sisteme de educație diferite, activități diferite dar pe aceeași temă;
 • Putem organiza mailurile prin folosirea etichetelor;
 • Putem organiza activitatea din cadrul comisiilor metodice, programele de pregătire suplimentară, ședințele cu părinții, consiliile profesorale, consiliile de administrație prin folosirea Google Calendar și partajarea invitațiilor cu persoanele implicate;
 • Putem sincroniza, dacă dorim, cu un telefon mobil, tabletă, tocmai pentru ordonarea/ actualizarea activităților;
 • Putem edita documente, prezentări, foi de calcul de oriunde, oricând și cu alți colaboratori în timp real, prin Google Docs, Sheets;
 • Putem urmări evoluția elevilor (Google Sheets);
 • Putem vizualiza oricând tot istoricul documentelor și reveni la orice variantă anterioară;
 • Putem crea chestionare online (Google Forms) pe care le trimitem prin postă electronică. Astfel, prin intermediul acestor chestionare putem crea baze de date la nivelul comisiei metodice (date ale cadrelor didactice), la nivelul clasei (adrese, numere de telefon, date utile), la nivelul activității directorului (date ale cadrelor didactice) etc., deoarece răspunsurile chestionarelor se centralizează automat într-o foaie de lucru, nemaifiind necesară o muncă suplimentară pentru centralizarea lor;
 • Putem gestiona toate documentele comisiei metodice într-un folder comun din Google Drive. Toți membrii comisiei pot avea acces la aceste documente oricând și de oriunde; niciun document nu se pierde, oricând putem vizualiza versiunile anterioare;
 • Putem edita o pagină web fără a avea nevoie de cunoștințe de programare, și fără taxe de domeniu web, prin intermediul șabloanelor Google Sites.

Grupurile Google Educator (GEG) reprezintă o comunitate a profesorilor care își împărtășesc experiențele avute la clasă și în școală cu scopul de a se ridica la standardele noi generații și ale utilizării eficiente ale tehnologiei. GEG oferă un cadru în care profesorii cu această viziune pot forma o rețea, pot împărtăși experiențe și pot colabora online și offline.

O astfel de comunitate:

 • Este condusă de cadre didactice pasionate de tehnologie și de educație, dar nu este condusă și dirijată de Google;
 • Este un cadru în care sunt împărtășite experiențe și în care membrii se inspiră unii pe alții în digitalizarea învățării, dar nu este un spațiu comercial;
 • Este un cadru în care se descoperă noi modalități de utilizare a aplicațiilor Google, dar nu este o rețea impersonală;
 • Este un spațiu de discuții despre cum folosesc școlile tehnologia și resursele Google.

Un succes garantat în activitatea fiecărui cadru didactic la clasă îl are și aplicația Kahoot. În era digitală, a învăța  prin intermediul calculatorului și, mai ales, cu ajutorul telefonului mobil este o provocare atât pentru elev cât și pentru profesor.

Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Lansat în august 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web.

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 4 Moreni au intrat și ei în tainele acestui joc educațional. Pentru început, accesăm jocuri simple, create de alți utilizatori, pentru a ne familiariza cu tipul jocului: accesarea de către profesor a platformei, inițierea  jocului (fiecare joc are propriul PIN care se generează la comanda profesorului) și conectarea la joc de către elevi prin intermediul telefonului mobil. Elevii intră astfel într-o competiție: sunt testate atât cunoștințele din anumite domenii de studiu, dar și rapiditatea cu care elevii intuiesc răspunsul/răspunsurile corecte. Profesorul poate folosi ulterior teste deja create (publice) din domeniul de predare al fiecăruia dar poate și crea teste de diverse grade de dificultate, cu anumite categorii de întrebări, timpi de răspuns. Se pot utiliza imagini ajutătoare, filme didactice, fundal muzical. Pentru acest joc sunt necesare: PC/laptop conectat la internet, cont de utilizator și telefoane mobile/tablete cu ajutorul cărora se pot conecta elevii la joc.

Putem spune astfel că integrarea resurselor TIC în educație este benefică și duce la o creștere a performanțelor școlare, dar și la o colaborare mai rapidă, mai eficientă între cadre didactice și nu numai. Concentrarea pe utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor de către  profesori și de cei care învață devine o prioritate. Tehnologia informației nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conținuturile existente într-o altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire și stilului de lucru la clasă al profesorilor. Computerul este extrem de util deoarece stimulează procese și fenomene complexe pe care  niciun alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidență.

Ca și concluzie, putem spune că pentru a realiza un învățământ de calitate și pentru a obține cele mai bune rezultate trebuie să fim noi, profesorii, cei care trebuie să ne schimbăm, să devenim conștienți că rolul tehnologiei în activitatea didactică este foarte important și să orientăm elevii pe traseul utilizării utile și eficiente a tuturor aplicațiilor tehnologiei.

Bibliografie:

 1. Liliana-Violeta Constantin, Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv-educativ, Conferința Națională de Învățământ Virtual, ediția a VI-a, 2006, p. 297,298,304.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.