Metoda sintezei și analizei în rezolvarea problemelor de geometrie în gimnaziu

Mâinea Ramona, profesor, matematică, Școala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște 1. introducere În matematică, prin metodă se înţelege calea raţională care trebuie folosită pentru a demonstra o teoremă sau pentru rezolvarea unei probleme. Metodele pentru rezolvarea problemelor de geometrie se împart în două grupe principale: generale şi particulare. Metodele analizei şi sintezei sunt singurele…

Dezvoltarea creativității matematice

Stancu Magdalena, profesor, matematică, Liceul “Voievodul Mircea” Târgovişte Văzută în general ca disciplina numerelor, a teoremelor și lemelor, sau piatra de încercare a mii de tineri anual la examenele naționale, poate matematica să fie definită ca o disciplină în care un rol deosebit îl are creativitatea? Creativitatea este forma cea mai înaltă, mai complexă a…

PHI şi Fibonacci ȋn viața noastră

Profesor Stancu Magdalena, Liceul “Voievodul Mircea” Târgovişte Fibonacci (1170-1240) este considerat ca unul dintre cei mai mari matematicieni europeni ai Evului Mediu. S-a născut în Pisa, oraṣ italian faimos pentru turnul său înclinat, care parcă stă să cadă. Tatăl său a fost ofiṭer vamal în oraşul din Africa de Nord numit Bougie, aşa încât Fibonacci…

Tehnica backtracking

– Tăbîrcă Angelica-Ioana, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște– Tăbîrcă Nicolae-Radu, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște

Geometria fractală – exemple și aplicabilitate

Mâinea Ramona, profesor, matematică, Școala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște

Metode de relaxare a sistemelor de ecuații liniare

Mâinea Ramona, profesor, matematică, Școala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște

Geografia orizontului local – dimensiune importanta a formării competențelor la elevii de liceu

– Stancu Valentin-Irinel, profesor, geografie, Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu”, Târgoviște Situaţiile variate de învăţare cu un mare potenţial formativ din cadrul orelor de geografie pot fi realizate cu ajutorul produselor finite oferite de cercetarea ştiinţifică (teorii, explicaţii, taxonomii, diferite informaţii sau materiale grafice şi cartografice) cât şi cu ajutorul metodelor pedagogice tradiţionale şi moderne, îndeosebi…

GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI

GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI

– Tăbîrcă Angelica-Ioana, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște – Tăbîrcă Nicolae-Radu, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște Printre resursele educaționale incluse în programă se regăsesc aplicațiile Google pentru educație (G Suite for Education), inclusiv Google Classroom, o aplicație pe care am început să o utilizăm și în Liceul Teoretic “Ion…

Utilizarea seviciilor Google Apps în studiul matematicii

Gheorghe Silvia, profesor, Școala Gimnazială Nucet, jud. Dâmbovița Cultivarea aptitudinii matematice la elevi nu este posibilă fără ca aceştia să nu posede un bagaj apreciabil de cunoştinţe în acest domeniu. Este foarte important ca învățarea să fie continuă și susținută. Orice formulă, regulă, teoremă sau enunț nou se bazează pe cele învățate anterior. Este cunoscut…

Platforme e-learning

Platforme e-learning

– Stănculete Maria Teodora, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște – Vasile Gheorghiţa, profesor, Informatică și TIC, Liceul de Arte „Bălașa Doamna„, Târgoviște Progresiа rаpidă а tehnologiilor PC și utilizаreа pe o scаră cât mаi lаrgă а internetului а făcut posibilă integrаreа tehnologiilor multimediа în procesul de predаre și învățаre. Utilizarea sistemelor multimedia…