InfoGates

Tehnica backtracking

By |

– Tăbîrcă Angelica-Ioana, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște– Tăbîrcă Nicolae-Radu, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște

Read more »

GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI

By |

GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI

– Tăbîrcă Angelica-Ioana, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște – Tăbîrcă Nicolae-Radu, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște Printre resursele educaționale incluse în programă se regăsesc aplicațiile Google pentru educație (G Suite for Education), inclusiv Google Classroom, o aplicație pe care am început să o utilizăm și în Liceul Teoretic “Ion…

Read more »

Utilizarea seviciilor Google Apps în studiul matematicii

By |

Gheorghe Silvia, profesor, Școala Gimnazială Nucet, jud. Dâmbovița Cultivarea aptitudinii matematice la elevi nu este posibilă fără ca aceştia să nu posede un bagaj apreciabil de cunoştinţe în acest domeniu. Este foarte important ca învățarea să fie continuă și susținută. Orice formulă, regulă, teoremă sau enunț nou se bazează pe cele învățate anterior. Este cunoscut…

Read more »

Platforme e-learning

By |

Platforme e-learning

– Stănculete Maria Teodora, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște – Vasile Gheorghiţa, profesor, Informatică și TIC, Liceul de Arte „Bălașa Doamna„, Târgoviște Progresiа rаpidă а tehnologiilor PC și utilizаreа pe o scаră cât mаi lаrgă а internetului а făcut posibilă integrаreа tehnologiilor multimediа în procesul de predаre și învățаre. Utilizarea sistemelor multimedia…

Read more »

Instrumente TIC în activitatea didactică și managerială

By |

Vremăroiu Norica, profesor, chimie, Școala Gimnazială nr. 4, Moreni Computerul este foarte util atât elevului cât și profesorului, însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor…

Read more »

Crearea unui mediu de învățare integrat folosind hărți conceptuale în lecțiile de fizică

By |

Crearea unui mediu de învățare integrat folosind hărți conceptuale în lecțiile de fizică

Claudia Daniela Cziprok, prof. dr. Argument: Teoria învățării cognitive a lui Ausubel oferă o bază puternică pentru îmbunătățirea procesului de predare şi învățare. Demersul didactic aplicat acestui studiu, se bazează pe îmbinarea dintre epistemologia constructivistă, utilizarea Internetului şi CmapTools, un set de instrumente software pentru construirea de hărţi conceptuale pentru aprofundarea noţiunilor de fizică din clasa…

Read more »

Alternative moderne de evaluare a limbii engleze

By |

Diaconu Adela, profesor, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova, jud Dolj Integrarea tehnologiilor informatice și de comunicare în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educație, noile tehnologii didactice ale informației și comunicării devenind un mediu pentru învățare în general, pentru toate disciplinele din curriculum-ul școlar….

Read more »

Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în activitatea didactică

By |

Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în activitatea didactică

Cristea Valentin Gabriel, profesor, matematică, Seminarul Teologic Ortodox “ Sfântul Ioan Gură de Aur “, Târgoviște Cristea Edith-Nicoleta, profesor, religie, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște Mediile virtuale permit un învăţământ individualizat, interactiv, bazat pe activităţi complexe. Strategiile bazate pe tehnologia informației determină creşterea motivaţiei elevilor, le oferă posibilitatea să interacţioneze cu alţi indivizi, să profite…

Read more »

Utilizarea aplicației digitale „KAHOOT” în lecții

By |

Crăciun Bucurică Luisse Tania, prof. înv. primar , Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște În ultimii ani am încercat tot mai des să răspundem la  întrebările “De ce” și “Cum” să folosim dispozitivele mobile în educație, în activitatea proprie cu copiii, la clasă. Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecții se numără: larga răspândire a acestora în…

Read more »

Utilizarea TIC în predarea limbilor moderne

By |

Prof. Mihaela ANTON, inspector școlar, ISJ Dâmbovița Obiectivele strategice al Uniunii Europene privind creșterea calității educației și a competitivității resursei umane vizează cu deosebire asimilarea didactică a noilor tehnologii de către sistemele de educație din Europa, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie ale elevilor. Digitalizarea culturii la nivelul societăţii a determinat apariţia reacţiilor și…

Read more »