Revista online New Projects, ISSN 2065-7781, nr. 3 / 2013

Cuprins:

InfoGates

Utilizarea în predarea informaticii a instrumentelor de învățare pe web
– Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște

Educație XXI

EU-MAGIC – Effective Use of Modern Techonology And Games In Classrooms (a pedagogic course for all teachers)
– Prof. Georgiana Bănaru, Liceul Teoretic „Petru Cercel” Târgoviște
Învățământul primar în județul Dâmbovița în primul deceniu interbelic 1919 – 1929
– Prof. Alexandru Mitru – Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găeşti

 Natura și Omul

Proiect multinaţional LET’S DO IT, WORD!
– Prof. Barbu Ionela-Silvia, Liceul Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”din  Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
Lichenii-bioindicatori ai poluării aerului
– Ciocodeică David –Florin; Clasa a XI-a A
– Profesori coordonatori : Barbu Ionela Silvia; Ciobanu Nicoleta, Liceul Tehnologic  „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte, Dâmboviţa
Pădurile – printre minunile Terrei
– Prof. Frîncu Liliana, Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște
Pădurea Comana – un refugiu al naturii
– Prof. GUȚĂ VIRGIL – MARIUS , Școala Gimnaziale Gherghești-Petrești
– Prof. GUȚĂ FLORIN-VIOREL, Şcoala Șerban Cioculescu, Găești
PET-urile, materiale nebiodegradabile care afectează viața planetei
– Prof. Cristina Ieșanu, Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște
Pădurea şi viaţa
– Prof.Cristea Valentin Gabriel, Şcoala Gimnazială “Prof. Ilie Popescu” Şotânga structura Şcoala “Teiul Doamnei” Teiş
– Prof. Cristea Edith-Nicoleta, Şcoala Gimnazială “Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti” Târgovişte

Caleidoscop

Chimia parfumului
– NORICA VREMĂROIU – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 MORENI, JUD. DÂMBOVIȚA

Colectiv de redacţie

Prof. Tăbîrcă Nicolae-Radu (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște) – coordonator
Prof. Tăbîrcă Angelica-Ioana (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște)
Prof. Stănculete Maria-Teodora (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște)
Prof. Florea Florina (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște)
Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște) – editor

Adresa redacţiei:
Asociația NewProjects
Târgovişte, B-dul Unirii, bl. 70, sc. B, ap. 50, cod poştal 130082, judeţul Dâmboviţa
e-mail: newprojects_org@yahoo.com
web page: www.newprojects.org