Revista online New Projects, ISSN 2065-7781, nr. 7 / 2017

Cuprins:

InfoGates

Platforme de e-learning (Moodle)
– Badea Elena-Camelia, profesor, informatică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște
– Badea Adrian, profesor, informatică, Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu” Găești
Utilizarea TIC în predarea limbilor moderne
– Prof. Mihaela ANTON, inspector școlar, ISJ Dâmbovița
Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv-educativ (Limba și literatura română)
– Burhală Alina, profesor, limba și literatura română, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște
Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare în cadrul orelor de istorie
– Ciurea Viorica, profesor, istorie, Şcoala Gimnazială”Anton Pann” Craiova, judeţul Dolj
Utilizarea aplicației digitale „KAHOOT” în lecții
– Crăciun Bucurică Luisse Tania, prof. înv. primar , Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște
Tradiţional şi modern în predarea fizicii
– Constantinescu Florica, profesor gradul I, fizică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte
– Nicolaescu Ileana, profesor gradul I, fizică, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte
Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în activitatea didactică
– Cristea Valentin Gabriel, profesor, matematică, Seminarul Teologic Ortodox “ Sfântul Ioan Gură de Aur “, Târgoviște
– Cristea Edith-Nicoleta, profesor, religie, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște
Crearea unui mediu de învățare integrat folosind hărți conceptuale în lecțiile de fizică
– Cziprok Claudia Daniela, prof. dr., informatică,
Alternative moderne de evaluare a limbii engleză
– Diaconu Adela, profesor, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova, jud Dolj
Mediul de programare GREENFOOT
– Diaconu Diana Elena, profesor, informatică și TIC, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”, Târgoviște
Avantajele utilizării softurilor educaționale în predarea matematicii
– Erculescu Laura, profesor, matematică, Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”, Târgovişte
– Baicu Elena Izabel, profesor, informatică, Liceul Tehnologic „Aurel Rainu”, Fieni
Metode extracurriculare de dezvoltare a creativității la informatică
– Floroiu Daniela, profesor, informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Ghica”, Răcari, Dâmbovița
Utilizarea seviciilor Google Apps în studiul matematicii
– Gheorghe Silvia, profesor, Școala Gimnazială Nucet, jud. Dâmbovița
Predarea interactivă centrată pe elev
– Impingău Maria, profesor, gradul I, specializarea tricotaje confecţii, Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, Piteşti
Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii informaționale în activitatea didactică
– Marin Georgeta Loredana, profesor, Școala Gimnazială nr. 178, București, sector 1
– Simion Păuna, profesor, Școala Gimnazială nr. 178, București, sector 1
Desktopul științelor
– Marinescu Alexandra, profesor, chimie, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni
Profesori în era calculatoarelor
– Răducan Florentina, profesor, Școala Gimnaziala “Luceafarul”, București
Modalități de aplicare a tehnologiei web. 2.0 în ciclul primar
– Răileanu Gabriela, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, Constanța
Platforme e-learning
– Stănculete Maria Teodora, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște
– Vasile Gheorghiţa, profesor, Informatică și TIC, Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, Târgoviște
GOOGLE CLASSROOM: O aplicație ideală pentru educație în secolul XXI
– Tăbîrcă Angelica-Ioana, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște
– Tăbîrcă Nicolae-Radu, profesor, Informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște
Internetul – o fereastră deschisă către cunoaștere și comunicare
– Crîșmariu Doina, profesor, Școala Gimnazială Hamburg, București
– Ursache Anișoara, profesor, Școala  Gimnazială Nr. 81, București
Proiecte de matematică de pe platforma Scientix
– Vasilescu Irina, profesor, matematică, Școala Gimnazială nr. 195, București
Instrumente TIC în activitatea didactică și managerială
– Vremăroiu Norica, profesor, chimie, Școala Gimnazială nr. 4, Moreni

Educație XXI

Relația anxietate – absenteism și calitatea relațiilor cu grupul la adolescenți
– Dolomeț Liliana, consilier școlar, CJRAE Dâmbovița – Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște
– Dolomeț Cosmin, profesor, socio-umane, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște
Metode de relaxare a sistemelor de ecuații liniare
– Mâinea Ramona, profesor, matematică, Școala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște
Geografia orizontului local – dimensiune importanta a formării competențelor la elevii de liceu
– Stancu Valentin-Irinel, profesor, geografie, Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu”, Târgoviște

Natura și Omul

Conectarea oamenilor la natură
– Cristea Valentin Gabriel, profesor, matematică, Seminarul Teologic Ortodox “ Sfântul Ioan Gură de Aur “, Târgoviște
– Cristea Edith-Nicoleta, profesor, religie, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște
Carotenoide
– Duică Mihaela Elena, profesor, chimie, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște
Povestea celulelor HeLa
– Frîncu Liliana, profesor, chimie, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște
Relația om-albine-natură prin intermediul polenizării
–  Ioana Alina Mihaela, profesor
Biomasa – o alternativă de energie verde pentru România
– Iordănescu Carmen, profesor
– Iordănescu Mihai Florin, profesor
Comori ale naturii în incinta lăcașurilor de cult
– Dumitru Mihail, profesor doctor
– Săvescu Cornelia-Mariana, profesor, biologie, Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște
Sursa vieții…natura
– Udroiu Cocuța, profesor, informatică și TIC, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște

Descarcă Cuprins Revista online New Projects, ISSN 2065-7781, nr. 7 / 2017

Colectiv de redacţie

Prof. Tăbîrcă Nicolae-Radu (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște) – coordonator
Prof. Tăbîrcă Angelica-Ioana (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște)
Prof. Stănculete Maria-Teodora (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște)
Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț (Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște) – editor

Adresa redacţiei:
Asociația NewProjects
Strada Principală nr. 2B, Sat Matraca, Comuna Ulmi,  judeţul Dâmboviţa
e-mail: asociatianewprojects@gmail.com
web page: www.newprojects.org