Integrarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii informaționale în activitatea didactică

Marin Georgeta Loredana, profesor, Școala Gimnazială nr. 178, București, sector 1
Simion Păuna, profesor, Școala Gimnazială nr. 178, București, sector 1

Evoluţia tehnologiilor informaţionale de comunicare. În ziua de astăzi este de neînchipuit progresul uman fără aportul calculatoarelor care pe zi ce trece devin tot mai perfecționate și mai multifunctionale. Tehnologiile informaționale încontinuu descoperă noi orizonturi pentru a simplifica viața noastră. Datorită limbajelor și tehnicilor moderne de programare, sunt create programe puternice ce asigura o functionalitate perfecta a calculatoarelor, a tehnologiilor informaționale si comunicationale. Însă care este istoria acestora? Cum au aparut și s-au dezvoltat? La ce anume pot toate acestea servi? Cum aceste aparate electronice ne pot simplifica serviciul, învățământul, guvernarea etc? Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cea mai importantă activitate, informaţia este resursa principală, tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale sunt tehnologiile de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului. Evoluția rapidă a tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) a produs și continuă să producă schimbări esențiale în toate aspectele societății. Societatea modernă poate fi percepută ca o societate în care informația reprezintă resursa principală, iar cantitatea de informație se află într-o creștere evoluată. Tehnologiile informaționale și de comunicare sunt intens utilizate în toate sferele de activitate ale societății, inclusiv în educație și cercetare.

Introducerea în şcoală a tehnologiei educaţionale bazate pe TIC are un puternic impact asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu calculatorul, cu sursele de informare puse la dispoziţie (Internet, enciclopedii, etc.).

Transformarea calculatorului într-un adevărat mijloc de muncă şi instruire, a condus la constituirea unui mediu informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor, mediu care mijloceşte utilizarea pe scară largă a calculatoarelor şi a mijloacelor multimedia. Rezultatele din domeniul informaticii şi al echipamentelor hardware obligă societatea să ţină seama că nu pot fi obţinute progrese în domenii precum industrie sau servicii, atâta timp cât educaţia rămâne la nivelul metodelor utilizate cu 25 de ani în urmă.

În acest sens, utilizarea resurselor TIC în cadrul disciplinelor informatice se poate îmbunătăţi calitativ şi se poate extinde, deoarece există surse de finanţare care sprijină acest efort, dar mai ales pentru că:

 • există resurse hardware şi software, inclusiv pentru elevii cu cerinţe speciale
 • profesorii de informatică au pregătirea necesară pentru a utiliza resursele existente dar şi pentru a elabora noi resurse software
 • există free software, dedicat pentru e-learning,
 • există platforme de învăţare puse la dispoziţia cadrelor didactice
 • există posibilitatea accesării informaţiilor specifice fără constrângeri temporale
 • există o disponibilitate a elevilor pentru utilizarea tehnologiilor moderne

Avantaje: Nivelul performanţei şcolare depinde de metodele de predare/evaluare aplicate. Se constată o creştere calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale se înlocuiesc sau se completează cu metode moderne, care implică noile tehnologii. Se constată o creştere în acest caz a nivelului performanţelor şcolare şi motivaţiei pentru învăţare. Utilizarea TIC în demersul didactic constituie o formă adecvată şi firească în care elevii sunt pregătiţi pentru a se integra într-o societate informatizată, asigurând un avantaj major, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi.

Limite: Ca orice domeniu care presupune existenţa unor avantaje, utilizarea TIC în educaţie, şi implicit în formarea competenţelor generale la disciplinele informatice, are limitele ei:

 1. reduce capacitatea de exprimare verbală prin pierderea obişnuinţei discuţiilor, a argumentării şi contraargumentării;
 2. costuri ridicate pentru achiziţionarea licenţelor software;
 3. nivelul slab al utilizării tehnologiilor informaţionale îl pun pe profesor în situaţii problemă;
 4. necesitatea unei administrări profesionale a resurselor utilizate;
 5. scăderea capacităţii de atenţie şi concentrare în cazul utilizării produselor software cu un grad scăzut de interactivitate;
 6. decalajul temporal între oferta software şi integrarea în procesul didactic, principala cauză fiind lipsa de finanţare;
 7. uzura morală rapidă a sistemelor.

Noile orientări curriculare ce promovează atât finalităţile urmărite, cât şi strategiile de construire a cunoaşterii, nu pot fi satisfăcute stăpânind numai conceptul de competenţă, ci şi prin transpunerea în practica şcolară a strategiilor care conduc la formarea acesteia. TIC vine în sprijinul profesorului pentru a proiecta şi realiza un astfel de demers, facilitând înţelegerea noţiunilor printr-o varietate de metode definite de interactivitate, participare, cooperare, comunicare. Gradul de asimilare şi înţelegere a noţiunilor este superior celui dintr-un demers pedagogic clasic, elevul fiind inclus într-un proces în care acesta învaţă să înveţe, accentul fiind pus pe dezvoltarea gândirii critice.

Integrarea instrumentelor hardware

Principalele categorii de instrumente hardware utilizate în instruire sunt:

 1. Echipamentele de prezentare
 2. Echipamentele de stocare
 3. Echipamentele specializate
 • Echipamentele de prezentare. În categoria echipamentelor de prezentare se includ: monitoare video, ecrane de proiecţie, proiectoare multimedia, table interactive. Acestea asigură perceperea vizuală şi sonoră pasivă sau interactivă a datelor în format digital pentru auditoriul individual sau de grup.

* Ecrane de proiecţie:

1.Ecran de proiecţie trepied– ecran ideal pentru prezentări și proiecție cinema, foarte mobil și ușor de folosit, înălțimea pânzei de proiecție este reglabilă și în partea superioară și pe partea inferioară.

2.Ecran de proiecţie pentru perete -este un ecran care poate fi utilizat pentru aplicații ca prezentări sau proiecții cinema. Ecranul dispune de un toc de dimensiuni reduse, care poate fi instalat pe perete sau tavan. Extinderea pânzei de proiecție se face prin roll-up manual.

* Proiectoarele multimedia. Acestea pot proiecta imagini video pe un ecran. Gama largă de echipamente permite alegerea proiectorului în funcţie de criteriile tehnice principale: rezolutie, luminozitate, contrast, greutate!

* Tablele interactive oferă avantajul scrierii pe suprafaţa de lucru cu ajutorul oricărui element care are capacitatea de a exercita presiune (chiar şi cu degetul), dar păstrează în acelaşi timp şi celelalte elemente definitorii: manevrabilitate; uşurinţa de utilizare; soft perfect adaptat pentru procesul instructiv educativ; precizie şi rezoluţie înaltă; comunicare rapidă şi efect interactiv.

Avantaje: – Sunt sisteme interactive cu care se operează uşor, având în vedere că se poate lucra doar cu atingerea degetului (nu necesită pixuri speciale) – Includ soft specializat pentru prelucrarea materialelor. Sistemul conţine: 1 .Tabla 2. Sistem de montare de perete 3. Cablu USB de conexiune 4. markere 5. CD ce conține: driver, soft interactiv, ghid de montare şi ghid de instalare a driver-ului şi a softului interactiv.

Aplicaţiile de simulare ex: Laboratorul virtual de Informatică Şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor http://lab.infobits.ro/ conţine bibliotecă virtuală, uşor accesibilă, ce oferă articole şi materiale practice în format PDF din categoriile: Informatică pentru liceu, Informatică pentru gimnaziu, Medii de programare, Pachete de instalare, Programare web.

Integrarea TIC va asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

Bibliografie:

Galina Braguța , Tehnologii Informaţionale 2013,  Chisinau,42 pag.

– http://www.elearning.ro/cisco-in-educatia-preuniversitara

– http://www.jurnalul.ro/stiinta-tehnica/tehnica/windows-netmeeting-9990.html

-http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Proiectarea-organizarea-si-des163245154.php

– http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.